Dnes je 21. června 2024

Všerubské listy vydávané městem Všeruby


Všerubské listy jsou vydávány městem Všeruby jako „pravidelný občasník“ – cca čtyřikrát do roka. Slouží k informování občanů o událostech, které se ve Všerubech a okolních obcích udály nebo jsou očekávány. Stejně tak jako většina plakátů a diplomů našeho sdružení, jsou Listy tištěny v tiskárně Polypress a jsou do všech domácností ve Všerubech a v přináležejících okolních obcí distribuovány zdarma.

Mezi pravidelné rubriky patří např. slovo starosty, informace ze zastupitelstva, městský úřad informuje, informace o činnosti základní a mateřské školy, zprávy o činnosti různých spolků a sdružení (SDH Všeruby, SK Všeruby, ProVšeruby atd.), inzerce a články od občanů.

Poprvé byly vydány v únoru roku 2011, kdy Veronika Menčíková a Václav Červenka vytvořili první číslo Listů. Jmenovaní spolu s Kateřinou Červenkovou pracují v redakční radě, která pro spoluobčany neustále připravuje nová čísla tohoto „pravidelného občasníku“.

ROČNÍK 2024   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2023  
 | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2022   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ PROSINEC |

ROČNÍK 2021   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2020   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2019   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2018 
 | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2017   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2016   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2015   | BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2014   BŘEZEN | ČERVEN | ZÁŘÍ | PROSINEC |

ROČNÍK 2013  
| BŘEZENČERVEN | ZÁŘÍPROSINEC |

ROČNÍK 2012   | BŘEZEN | SPECIÁL 800 let ČERVEN | ZÁŘÍPROSINEC
ROČNÍK 2011   | ÚNOR | KVĚTENZÁŘÍ | PROSINEC |