Dnes je 21. června 2024

Velikonoční vyrábění

Na volný velikonoční páteční svátek jsme pro všechny ze Všerub a okolí připravili velikonoční vyrábění. Za spolupráce s Jardou Fránou (díky Ti) jsme v hasičárně připravili šest pracovních stolů, na kterých si každý příchozí mohl vytvořit různé velikonoční výrobky a dekorace. Pod dohledem Kačenky se vyráběly ozdobné vrbové věnečky, Eliška učila vyrábět korálko-drátěná srdíčka, Adélka pomáhala vytvářet velikonoční přání a ozdobičky, Míša hlídala výrobu kuřátek, Dáša šila veselá vajíčka a mistr vrbových proutků Jindra učil všechny plést pomlázky. Každý si kromě svých vlastnoručně vyrobených výrobků odnesl i sladkou odměnu z velké velikonoční nůše. Závěrečné promítání Medvídka Pú už vydrželo jen několik nejvytrvalejších a nejzdatnějších účastníků.
 
Poděkování patří všem, kteří donesli na ochutnávku své velikonoční pečené pochutiny, děkujeme také paní Čiperové z Klenovic za upečení bochánků a koláčků, a díky patří také panu Hartmanovi za pomoc s naplněním nůše sladkostmi.

Fotky si můžete prohlédnout zde.