Dnes je 18. července 2024

Sportovní klub Všeruby

Sportovní klub s historií od roku 1952

Sportovní klub Všeruby působí s menšími či většími přestávkami ve Všerubech od roku 1952. V minulosti byl znám pod různými názvy – např. Sokol Všeruby nebo TJ KZJ SK Všeruby. Jako SK Všeruby vystupuje klub od ledna roku 2013. O historii klubu se můžete dočíst ve Všerubských listech, která zde díky panu Vlastimilovi Reinwartovi vychází na pokračování. SK Všeruby je členem Fotbalové asociace ČR a Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR.

V současné době v SK Všeruby působí dvě mužstva dospělých („A“ mužstvo hraje III. třídu okresu Plzeň-sever, „B“mužstvo hraje IV. třídu) a mužstvo staré gardy, které hraje Ligu starých gard okresu Plzeň-sever. V poslední době se po dlouhé době začalo pracovat s mládeží, družstva mladších žáků a dorostu hrají okresní přebor okresu Plzeň-sever.

Víceúčelový sportovní areál ve Všerubech

SK Všeruby má od města Všeruby v dlouhodobém pronájmu areál fotbalového hřiště, o který se díky finančnímu příspěvku města stará. Součástí tohoto areálu je nově vybudované dětské a víceúčelové asfaltové hřiště. V tomto areálu se nachází restaurace MUŇÁRI, která je majetkem SK Všeruby, který restauraci pronajímá. V budově restaurace se dále nachází zázemí pro hráče (šatny, nově zrekonstruované sprchy apod.).

Činnost SK Všeruby je financována vlastní činností a příspěvky na činnost od města Všeruby, další finanční prostředky se snaží získávat z různých dotačních titulů (zejm. z Plzeňského kraje a z ATJ SK).
 


Související odkazy